No.7,8-3.Tan Mian Road,Xi Keng vilege,Henggang Town,Longgang District,Shenzhen city,P.R.C.
Tel : (0755) 28618323.
Fax: (0755) 28618500.
Email: amc@qiaofengmould.com